Ordinær Generalforsamling


Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Arrangementet vil blive afholdt 21. april 2021 kl 17:30 på internettet [link fremgår af mail til medlemmer].

Der er p.t. forsamlingsloft på 10 personer - derfor indsamler vi anmodninger om fysisk deltagelse på info@fairdanmark.dk - send os helst også et telefonnummer, vi kan træffe dig på. Hvis vejret tillader det, sidder vi udenfor med en god mikrofon og nogle store højtalere.

Dagsorden vil være følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af årsrapport.
 • Godkendelse af budget og kontingent.
 • Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 • Valg til bestyrelse
  • Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal)
  • 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Du kan læse vores vedtægter her: https://www.fairdanmark.dk/da/om-os/vedtaegter/

Fra vedtægterne:

Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden indkaldelsesdato for generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Forslag sendes til strategi@fairdanmark.dk

Ordinær Generalforsamling

En ordinær generalforsamling er en god måde at følge med i FAIRs arbejde for medlemmer - det er også en glimrende introduktion for nye medlemmer.

21. April 2021 17:30 - 19:00