Guatemala


Flag-Guatemala

Guatemala

Guatemala er ett av verdens fattigste land. FAIR startet sitt prosjekt i 2008, i samarbeid med Redd Barna og med støtte fra Norad. Prosjektet har hovedsaklig omfattet leveranser av PC-er til utkantskoler i landet. Disse har gått til områder hvor IT-utstyr er svært lite utbredt og mange av leveransene har også inkludert solceller som energikilde.


FAIR ble invitert inn i prosjektet av Redd Barna Norge, og prosjektet ble utført i samarbeid med Redd Barna Guatemala. FAIR har vært samlokalisert med Redd Barna Guatemala frem til 2013.


FAIR har også levert laptop-er til et prosjekt ledet av NTB.


Partnere:

Redd Barna, NTB, Norad


Prosjektstart: 

2008


Resultat:

over 1000 PC-er, over 35.000 ungdommer 

Skolens navn Type Startet
Ingen data findes