Madagaskar


Flag-Madagascar

Madagaskar

Sammen med Stavanger Kommune har FAIR levert en lang rekke PC-installasjoner til skoler i Antsirabe-regionen på Madagaskar.

Prosjektet startet med en forespørsel fra Stavanger Kommune om leveranse av tre containere med datautstyr for deres støtteprosjekt.

Utstyret er levert til barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler i Antsirabe. I tillegg har Universitet i Tuliar mottatt 100 datamaskiner til bruk for studenter.

FAIR har nå installert utstyr på over 75 skoler i Madagaskar, og mange av disse installasjonene har også god tilknytning til Internett. De første årene har FAIR gitt opplæring, men skolene er nå selv i stand til å sørge for opplæring av nyansatte lærere. Prosjektet har fulgt en pilotskolemodell hvor skoler som har fått opplæring får ansvar for å gi samme opplæring videre til sine naboskoler. Dette har gjort prosjektet nærmest selvgående.

FAIRs prosjektleder i Madagaskar har også hatt ett års utveksling gjennom Fredskorpset til Stavanger Kommune, hvor han har arbeidet med avfallshåndtering. Den kompetansen han har opparbeidet blir nå integrert i prosjektet.

I tillegg til samarbeidet med Stavanger Kommune har FAIR gitt utstyr til et prosjekt Norske Misjonsselskap driver i regionen. En av FAIRs lokale administratorer er nå også hyret inn av Norske Misjonsselskap på Madagaskar for klarlegging av IT-utstyr.


Statistikk fra skolene i Antsirabe viser at antall elever som faller ut av videregående skole er drastisk redusert og at eksamensresultatene har blitt bedre. Både regionale skolemyndigheter og skolelederne til de FAIR-støttede skolene tror dette er et direkte resultat av IT-støtten de har mottatt.  


Partner:

Antsirabe kommune, Stavanger Kommune, Norad

Prosjektstart:

2007

Resultatpresentasjon:

over 2000 PC-er, over 35.000 kursede ungdommer

Se video:https://vimeo.com/119286451


Skolens navn Type Startet
Ingen data findes