Etiopia


Flag-Ethiopia

Etiopia

I Etiopia støtter FAIR en organisasjon kalt Aga Foundation, drevet av grunnlegger Israel Shuramu Aga. 

FAIR har levert 400 PC-er og datautstyr til skoler i Dongoro-regionen.


Se mer på http://www.aga-foundation.org/
Skolens navn Type Startet
Ingen data findes