Erhverv og foreninger

Indgå et socialt ansvarligt samarbejde om genbrug af nuværende eller fremtidigt it-udstyr.

Gennem en aftale med FAIR Danmark får din virksomheds afskrevne it-udstyr et nyt liv, og giver mennesker i et af verdens fattigste lande, Malawi, mulighed for at få kendskab til informationsteknologi. Din virksomhed kan således afhænde brugt it-udstyr på en miljømæssigt forsvarlig og sikker måde, og samtidigt udvise et socialt og humanitært ansvar.

»Over 100 computere er nu afhentet af FAIR. Det var en fornøjelse at være med i et så vigtigt og meningsfuldt initiativ. Det var enkelt og værdiskabende at deltage, og initiativet gør det muligt for alle slags virksomheder at gøre sit til at skabe en bæredygtig fremtid for verdens fattigste unge. En stor tak til FAIR for at gøre det muligt!«

Lea Holm, CSR Manager, Toms Group

Læs om afhentning

Skriv til os og hør mere om samarbejde for virksomheder og foreninger

samarbejde@fairdanmark.dk

Samarbejder

En samarbejdsaftale med FAIR Danmark giver yderligere besparelser i forbindelse med afskaffelse af it-udstyr. For mange virksomheder er det tidskrævende og dyrt at slette data sikkert. FAIR Danmark tilbyder sikker datasletning efter anerkendte internationale standarder. Detaljer om vores procedure og de internationale standarder for sikker datasletning findes her på hjemmesiden.

Et samarbejde med FAIR kan indgå som en markant del af jeres virksomheds sociale og grønne profil og jeres CSR-strategi: I er med til at gøre en stor forskel i Malawi og ved at forlænge levetiden for jeres it-udstyr, gør I stor gavn for miljøet.

For at kunne genanvende jeres it-udstyr samt sørge for sikker sletning af data tager vi en pris for at modtage udstyret. Dette bidrag danner grundlaget for vores arbejde og går til transport af udstyret, træning af lokale partnere samt bæredygtige aftagelse af udtjent udstyr - således at der ikke efterlades negative miljømæssige fodspor. Der går ingen penge til lønudgifter i Danmark, da FAIR er en 100% frivillig organisation.

»Omkostningerne til afskaffelse af brugt it-udstyr er uændret efter indgåelse af partneraftale med FAIR Danmark, men til gengæld har det givet en social og miljømæssig gevinst for alle.«

Lars Jørgensen, Country it-manager

Se priserne